denemeçöz reklam
Sınava Ne Kadar Kaldı
Duyurular2015 YGS Tarih Konuları Ve Soru Dağılımları


YGS Tarih Testi’nin Genel Özellikleri ?

YGS Tarih soruları Ygs Sosyal Bilimler testi içerisinde yer alan ve 15 sorudan oluşan bir testtir. Özellikle ÖSYM'nin son zamanlarda yapmış olduğu sınavlara baktığımızda Tarih sorularının zorluk derecesinini biraz daha arttığını rahatlıkla görebiliyoruz.

YGS Tarih Testinin Son 5 Yılın Konularına Göre Soru Dağılımları

Konular 2010 2001 2012 2013 2014
Tarih Bilimine Giriş 1 1 1 - 1
İlk Çağ Medeniyetleri - - - 1 -
İslam Öncesi Türk Tarihi 1 1 1 1 1
Türk İslam Tarihi (10-13.Yüyıllar) - - 1 - 1
Türkiye Tarihi (11-13.Yüzyıllar) - - - 1 -
Beylikten Devlete Osmanlı (1300-1453) - 1 - 1 -
Dünya Gücü Osmanlı 1 - 1 - 1
Yeni Ve Yakın Çağ'da Avrupa 1 - - 1 -
Osmanlı Devletinin Arayış Yılları (17.YY) - 1 - - -
En Uzun Yüzyıl (1800-1909) 1 1 - 1 -
Osmanlı Kültür Ve Medeniyeti 2 1 2 - 1
20.Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 - 1 1 1
I.Dünya Savaşı - 2 - - -
Mondros İşgaller Ve Cemiyetler - 1 - - -
Kurtuluş Savaşına Hazırlık 2 1 1 2 1
I.TBMM Dönemi 1 1 1 - 1
Kurtuluş Savaşı - 1 3 1 1
II.TBMM Dönemi Ve İç Politika Gelişmeleri 1 - - - 1
Atatürkçülük Ve Atatürk İlke, İnkılapları 1 1 - 1 1
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası 1 - 1 1 1
Milli Güç Ve Türkiye'ye Yönelik Tehditler 1 1 1 1 -
Toplam 17 17 17 15 15Paylaş


Buradan Yorum Yapabilirsiniz