denemeçöz reklam
Sınava Ne Kadar Kaldı
Duyurular2017 YGS-LYS Müfredatında Değişiklik


Milli Eğitim Bakanlığı YGS ve LYS sınavları için müfredatta değişiklik yaptı.ÖSYM'nin yapmış olduğu müfredat değişikliği matematik, geometri, fizik, kimya ve biyoloji derslerini kapsamaktadır.Yapılan değişiklik ile birlikte bir çok konu kaldırılıp yerlerinbe farklı konular eklendi.Müfredat değişikliği ile en çok göze çarpan kısım ise bazı konularda bilgiye dayalı sorular yerine artık yoruma dayalı soruların yer alacak olmasıdır.İşde YGS - LYS müfredatında yapılan değişiklikler:

Matematik Kaldırılan Konular:

 • Taban Aritmetiği
 • İşlem -Bağıntının Özellikleri
 • Matris Determinant
 • Ters Trigonometri Fonksiyonlarının Türevi ve İntegrali
 • Ters Dönüşüm Formülleri
 • Karmaşık Sayılar Konusunun Kutupsal Gösterim
 • L Hospital
 • Toplam Çarpım
 • İntegralde Hacim Hesabı -Limitte Belirsizlik Türleri

Matematik Eklenen Konular:

 • Öklit Algoritması
 • Bilinçli Tüketim Aritmetiği

Geometri Kaldırılan Konular:

 • Çemberde Uzun
 • Köşegen sayısını veren formüller
 • Fraktal Kaplama Süsleme
 • Seva ve Menelaus Teoremleri
 • Karnot Teoremi
 • Kuvvet Ekseni
 • Küre Kap
 • Konik Ayrıtları
 • Küre Par.
 • Küre Kuş
 • Dönüşümlerden Homoteti
 • Çember Analitiğinden Kuvvet Ekseni Çember Demeti
 • Uzay Analitiği

Geometri Eklenen Konular:

 • Doğrunun Vektörel Denklemi
 • Trigonometri
 • Vektörel ve Parametrik Denklemler (LYS’de sorulacak)

Fizik Kaldırılan Konular:

 • Madde ve Özellikleri Konusunda Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
 • Fiziğin Doğası Konusundaki Hipotez
 • Teori
 • Çözme Gücü
 • Genleşme Formülleri
 • Kararlı Dalgalar
 • Yasa Kavramları
 • Deprem Dalgaları -Genel Çekim Enerji Formülleri
 • Küresel Aynalar ve Merceklerdeki Formüller
 • Radyoaktivite Formülleri
 • Işıktaki Gir. ve Kırınım For.
 • Doopler Formülleri
 • Elektron Kabukları
 • Yıldızlardan Yıldızsılara
 • Ö.Göreli. Göreli Enerji

Fizik Eklenen Konular:

 • Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

Kimya Değişiklik yapılan konular:

 • Kimya Bilimi
 • Periyodik Sistem
 • Maddelerin Ayrışması
 • Atom ve Yapısı
 • Organik Kimya
 • Bileşikler ve Çözeltiler

Kimya Eklenen Konular:

 • Endüstride ve Canlılarda Enerji
 • Hayatımızda Kimya
 • Kimya Her Yerde

Biyoloji Kaldırılan Konular:

 • İnsanlardaki Sistemler hariçdeki Diğer Sistemler
 • Devirli ve Devirsiz Fotofosforilasyon
 • Dolaşımda İmmunoglobilinler
 • C3 C4 Cam Bitkileri
 • Calvin Döng. Ara Basamaklar
 • Solunum ile İlgili Matematiksel İşlemler
 • Fotosentezdeki Matematiksel Hesaplamalar
 • Glikoliz Evresinden Pirüvata Kadar Olan Basama. İsimleri
 • Kreps Çemberi ve ETS Elamanlarının İsimleri
 • Nükleik asitler ko. problemler
 • Arke Bakteri Protista Alemlerindeki Sınıflandırma
 • Bölünmelerdeki G1 S G2 Evreleri
 • Embriyonik Tabakalar ve Bunlardan Meydana Gelen Organlar ile Embriyonik İndüksiyon

Biyoloji Eklenen Konular:

 • İnsanlardaki Hastalıklar
 • Bilimsel Bilgilerin Doğası -Hardy Weinberg Kuralında Populasyon Genetiği
 • Güncel Yaşam ve Hastalıklar

Paylaş


Buradan Yorum Yapabilirsiniz