Önlisans Türkçe Konu BaşlıklarıSözcüklerin Anlam Özellikleri,Yan Anlam,Mecaz Anlam,Terim Anlam,Sözcüklerde Anlam Olayları,Dolaylama,Güzel Adlandırma,Duyu Aktarımı,Yansıma,Sözcüklerin Anlam İlişkisi,Soyut Anlam,Soyutlaştırma,Somutlaştırma,Çok Anlamlılık,Eş Anlamlı Sözcükler,Eş Sesli (Sesteş)Sözcükler,Karşıt Anlamlı Sözcükler,İkilemeler,Eş anlamlı sözcüklerler,Yakın anlamlı sözcüklerler,Karşıt anlamlı sözcüklerler,Yansıma sözcüklerler,Deyimler
Cümle Yorumu Ve Anlamı,Yakın Anlamlı Cümleler,Karşıt Anlamlı Cümleler,Cümle Tamamlama,Cümle Sıralama,Cümlelerin Anlam Özelliklerine Göre Ayrılması,Tahmin - Olasılık, Kesinlik, Varsayım,Çıkarım,Neden - Sonuç İlişkisi,Koşula Bağlılık, Karşılaştırma, Karşıtlık (Zıtlık) ,Nesnellik, Öznellik, Yorum,Üslüp, Değerlendirme,Eleştiri,Öz Eleştiri, Öneri,Uyarı, Tasarı, Amaç,Önyargı, Şaşırma,Beğenme,Yakınma,Pişmanlık,Doğrudan Anlatım,Dolaylı Anlatım
Paragrafta Anlatım Teknikleri,Paragrafta Konu -Ana Düşünce,Paragrafta Yapı,Paragrafta Yardımcı Düşünce,Paragrafta Anlatım,Tanık Gösterme,Tanımlama,Sayısal Verilerden Yararlanma,Somutlama,Soyutlama, gibi ir çok konuyu bu kısımda bulabilirsiniz.Bilindiği gibi KPSS'de paragraf soruların önemi oldukça fazla bunun temel nedeni ise çok fazla soru gelmesi.