1. Sınıf Türkçe Noktalama İşaretleri1 )"Ahmet ödevlerinin hepsini yaptı( )" cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti gelmelidir?

A) Soru İşareti (?)
B) Nokta (.)
C) Ünlem (!)
Boş

2 )Aşağıda bulunan noktalama işaretlerinden hangisi cümle sonunda kullanılmaz?

A) Nokta (.)
B) Soru İşareti (?)
C) Virgül (,)
Boş

3 )Annem pazardan portakal ( ) elma ( ) kiraz aldı.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmeldir?

A) Virgül (,)
B) Nokta (.)
C) Ünlem(!)
Boş

4 )"Ahmet okula gitti mi( )" cümlesinin sonuna hangi işaret gelmelidir?

A) Nokta (.)
B) Soru İşareti (?)
C) Virgül (,)
Boş

5 )"Bugün bütün ödevlerimi yaptım( )" cümlesinin sonuna aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Soru İşareti (?)
B) Virgül (,)
C) Nokta (.)
Boş

6 )"İmdat, yangın var( )" cümlesinin sonuna aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Ünlem(!)
B) Soru İşareti (?)
C) Virgül (,)
Boş

7 )"Bu sene tatile gidecek misiniz( )" cümlesinin sonuna aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Virgül (,)
B) Soru İşareti (?)
C) Nokta (.)
Boş

8 )"Eyvah, ödevimi yapmadım( )" cümlesinin sonuna aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Ünlem(!)
B) Nokta(.)
C) Virgül(,)
Boş

9 )"Ahmet ile top oynadık( )" cümlesinin sonuna aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Virgül (,)
B) Soru İşareti (?)
C) Nokta(.)
Boş

10 )"Yazın tatile gidecek miyiz( )" cümlesinin sonuna aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Soru İşareti (?)
B) Ünlem(!)
C) Virgül (,)
Boş