2. Sınıf İngilizce 6. Ünite At The Playground


kpss soruları


1 )Yukarıdaki görsele göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) I play football
B) I play basketball
C) I play guitar
Boş
kpss soruları


2 )Yukarıdaki görsele göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) I play dance
B) I play volleyball
C) I play tennis
Boş
kpss soruları


3 )
Do you play guitar?
Yes, ________.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


A) I do
B) I dont
C) am not
Boş
kpss soruları


4 )Do you play piano?

Yukarıda sorunun cevabı aşağıdakilerden hangisi olamaz?


A) Yes, I do
B) I am piano
C) No, I dont
Boş
kpss soruları


5 )Yukarıdaki görsele göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) I draw pictures
B) I play tennis
C) I dance
Boş

6 )Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Run - koşmak
B) Walk - Uçmak
C) Swim - Yüzmek
Boş
kpss soruları


7 )Let's play toy_____ .

Görsele göre boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


A) Car
B) Airplane
C) Ball
Boş

8 )"Haydi voleybol oynamaya gidelim" Cümlesi ingilizcede nasıl söylenir?

A) Play volleyball
B) Let’s play basketball
C) Let’s play volleyball
Boş
kpss soruları


9 )
Efe: Do you ____?
Cansu: Yes, I do

Görsele göre yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


A) play piano
B) walk
C) swim
Boş
kpss soruları


10 )Let's _____

Görsele göre yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


A) draw pictures
B) run
C) jump
Boş