2. Sınıf Matematik Basamak Değerini Bulma1 )Aşağıdaki sayılardan hangisinin, onlar basamağındaki sayının basamak değeri 40' dır ?

A) 35
B) 24
C) 45
Boş

2 )62 sayısı kaç onluk, kaç birlikten oluşur?

A) 6 onluk 2 birlik
B) 6 onluk 3 birlik
C) 3 onluk 6 birlik
Boş

3 )Aşağıdaki seçenlerden hangisinde birler basamağındaki basamak değeri diğerlerinden fazladır?

A) 16
B) 19
C) 23
Boş

4 )Aşağıdaki seçenlerden hangisinde onlar basamağındaki basamak değeri diğerlerinden fazladır?

A) 23
B) 34
C) 53
Boş

5 )24 sayısındaki onlukların basamak değerleri toplamı , birliklerin basamak değeri toplamında kaç fazladır ?

A) 16
B) 25
C) 30
Boş

6 )Rakamlarının basamak değeri 4 ve 50 olan sayı hangi seçenekte verilmiştir?

A) 26
B) 45
C) 54
Boş

7 )Aşağıda verilen sayılardan hangisinin onlar basamağında 6 onluk vardır?

A) 36
B) 63
C) 76
Boş
kpss soruları


8 )Yukarıda verilen onluk ve birliklerden oluşturulan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 74
B) 48
C) 84
Boş
kpss soruları


9 )Yukarıdaki horozların toplam sayısının birler basamağında yer alan rakam aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1
B) 2
C) 4
Boş

10 )Birler basamağının basamak değeri 9 , onlar basamağının basamak değeri 50 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 59
B) 95
C) 56
Boş