2. Sınıf Matematik Doğal Sayıları Karşılaştırma1 )Matematik sınavında Tuğçe 25, Ahmet 80 ve Efe 65 almıştır. Alınan notları büyükten küçüğe doğru sıraladığımızda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Tuğçe - Ahmet - Efe
B) Ahmet - Efe - Tuğçe
C) Ahmet - Tuğçe - Efe
Boş

2 )52,36,49,71 sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) 36 - 49 - 52 - 71
B) 49 - 36 - 52 - 71
C) 36- 49 - 71 - 52
Boş

3 )
Ali'nin 12 Kalemi,
Mehmet'in 15 Kalemi,
Buse'nin 9 Kalemi vardır.

Yukarıda verilen bilgilere göre en az ve en fazla kaleme sahip olanların toplam kaç kalemi vardır?


A) 27
B) 21
C) 24
Boş

4 )Büyüktür ifadesinin matematiksel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) >
B) <
C) =
Boş

5 )12 sayısı 25 sayısından küçüktür. Bu ifadenin matematiksel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 12 > 25
B) 12 = 25
C) 12 < 25
Boş

6 )Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) 13 = 14
B) 32 > 27
C) 65 < 84
Boş

7 )Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) 36 < 72
B) 18 > 34
C) 87 > 92
Boş

8 )Bir sayının bir sayıya eşit olduğunu belirten matematiksel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) >
B) =
C) <
Boş

9 )63,45,28,71 sayılarını büyükten küçüğe doğru sıraladığımızda 3.sıradaki sayı aşağıdakilerden hangisi olur?

A) 45
B) 25
C) 63
Boş

10 )36,15,7,68,18 sayılarını küçükten büyüğe doğru sıraladığımızda 2.sıradaki sayı aşağıdakilerden hangisi olur?

A) 36
B) 15
C) 18
Boş