2. Sınıf Matematik Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi1 )9 X 8 = ?

Yukarıdaki işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?


A) 70
B) 72
C) 68
Boş

2 )Buse her gün 12 sayfa kitap okumaktadır. Buna göre Buse 5 günde kaç sayfa kitap okur?

A) 60
B) 65
C) 72
Boş

3 )Tuğçe bakkalda tanesi 4 lira olan çikolatadan 13 tane alıyor. Tuğçe bakkala ne kadar ödemiştir?

A) 60
B) 52
C) 58
Boş

4 )7 + 7 + 7 + 7 + 7

İşleminin çarpma işlemi şeklinde gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?


A) 5*7
B) 4*7
C) 6*7
Boş

5 )Ceren kumbarasına her gün 3 TL atmaktadır. Ceren 30 gün sonunda ne kadar para biriktirmiştir?

A) 60
B) 85
C) 90
Boş

6 )
I) 9 x 5 = 45
II) 36 x 4 = 144
III) 76 x 3 = 225

Yukarıdaki çarpma işlemlerinden hangileri doğrudur?


A) I ve II
B) I ve III
C) Hepsi
Boş

7 )
I) 6 x 11 = 64
II) 32 x 3 = 96
III) 22 x 5 = 112

Yukarıdaki çarpma işlemlerinden hangisi doğrudur?


A) I ve III
B) I ve II
C) Yalnız II
Boş

8 )Fatmaların çiftliğinde 35 tane inek vardır. Buna göre ineklerin ayak sayısı kaçtır?

A) 120
B) 140
C) 160
Boş

9 )Gözdenin dedesinin 65 tane tavuğu, 12 tane horozu vardır. Buna göre tavuk ve horozların toplam ayak sayıları kaçtır?

A) 154
B) 163
C) 130
Boş

10 )
I) 4 x 15 = 60
II) 25 x 4 = 100
III) 11 x 5 = 55

Yukarıdaki çarpma işlemlerinden hangileri doğrudur?


A) II ve III
B) I ve III
C) Hepsi
Boş