2. Sınıf Matematik Kesirler


kpss soruları


1 )Bütün bir karpuzu çeyrek parçalara ayırırsak kaç parça olur?

A) 4
B) 2
C) 9
Boş
kpss soruları


2 )6 yarım elma kaç bütün elma oluşturur?

A) 6
B) 2
C) 3
Boş
kpss soruları


3 )2 bütün portakal kaç çeyrek portakal eder?

A) 8
B) 4
C) 6
Boş

4 )16 çeyrek dilim pasta kaç bütün pasta eder?

A) 2
B) 4
C) 6
Boş
kpss soruları


5 )Yukarıda bulunan görselde "?" işaretleri yerine hangi matematiksel ifade gelmelidir?

A) <
B) >
C) =
Boş
kpss soruları


6 )Yukarıda bulunan görselde "?" işaretleri yerine hangi matematiksel ifade gelmelidir?

A) =
B) <
C) >
Boş

7 )5 bütün limon kaç yarım limon eder?

A) 5
B) 10
C) 8
Boş
kpss soruları


8 )Yukarıdaki şeklin kaçta kaçı boyadır?

A) Dörtte biri
B) Dörtte ikisi
C) Dörtte dördü
Boş
kpss soruları


9 )Yukarıdaki şeklin kaçta kaçı boyadır?

A) Sekizde ikisi
B) Yedide üçü
C) Sekizde üçü
Boş

10 )8 yarım ekmek kaç bütün ekmek eder?

A) 8
B) 16
C) 1
Boş