2. Sınıf Matematik Ritmik Saymalar


kpss soruları


1 )Yukarıda yer alan kutuların içerisi 2'şer ritmik sayma düzenine göre dolduruluyor. Buna göre "?" olan kutunun içerisine gelecek sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 16
B) 18
C) 20
Boş

2 )6'dan başlayarak ritmik bir şekilde 48'e kadar sayan Ahmet aşağıdakilerden hangisini söyleyemez?

A) 12
B) 32
C) 36
Boş
kpss soruları


3 )Yukarıda yer alan kutuların içerisi 20'den başlayarak ileriye doğru 5'er ritmik sayılar yazılıyor. Buna göre "?" ve sonrası rakam aşağıdakilerden hangisidir?

A) 30-35
B) 35-40
C) 40-45
Boş
kpss soruları


4 )İleriye doğru sekizer sekizer saydığımıza göre "?" yerine aşağıdakilerden hangisi gelir?

A) 24
B) 20
C) 22
Boş

5 )Aşağıdaki sayılardan hangisi 7'nin katlarından değildir?

A) 21
B) 35
C) 48
Boş

6 )Aşağıdaki ritmik sayma sayılarından hangisi diğerlerinden farklıdır?

A) 6 - 8 - 10 - 12
B) 27 - 30 - 33 - 36
C) 18 - 20 - 22 - 24
Boş
kpss soruları


7 )27'den başlayıp geriye doğru üçer ritmik sayarken 15'den önce hangi sayı gelir?

A) 18
B) 21
C) 15
Boş
kpss soruları


8 )27'den başlayıp geriye doğru üçer ritmik sayarken 15'den sonra hangi sayı gelir?

A) 18
B) 12
C) 24
Boş

9 )36'dan başlayarak geriye doğru ikişerli sayarken 28 sayısını kaçıncı saymada söyleriz?

A) beşinci
B) altıncı
C) dördüncü
Boş
kpss soruları


10 )32'den başlayarak geriye doğru 4'erli saydığımızda kırmızı kutucuklara gelen sayıların toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 45
B) 36
C) 40
Boş