2. Sınıf Türkçe Ad Bilgisi1 )Canlı yada cansız bütün varlıkların tanımına yarayan kelimelere ____ denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


A) Fiil
B) İsim (ad)
C) Zamir
Boş

2 )Aşağıdakilerden hangisi canlı varlık adıdır?

A) Dolap
B) Fırın
C) Kedi
Boş

3 )Aşağıdakilerden hangisi cansız varlık adıdır?

A) Ayakkabı
B) Ferhat
C) Kuş
Boş

4 )Dünyada tek olan, eşi ve benzeri olmayan isimlere _____ denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


A) cins isim
B) özel isim
C) cansız isim
Boş

5 )Aşağıdakilerden hangisi özel isimdir?

A) Türkiye
B) Tavşan
C) Kuş
Boş

6 )Aşağıdakilerden hangisi özel isimdir?

A) Ayı
B) Minnoş
C) Leylek
Boş

7 )Aynı türden varlıkların bütününü gösteren adlara _____ denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


A) özel isim
B) cansız varlıklar
C) cins isim (tür)
Boş

8 )Aşağıdakilerden hangisi cins isimdir?

A) Karabaş
B) Muz
C) Fatih
Boş

9 )Aşağıdakilerden hangisi özel isimdir?

A) Ankara
B) Keçi
C) Kıyafet
Boş

10 )Aşağıdakilerden hangisi cins isimdir?

A) Kurban Bayramı
B) Armut
C) Bostancı mahallesi
Boş