2. Sınıf Türkçe Eş Anlamlı Kelimeler1 )"Vatan" kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yurt
B) Ülke
C) Sevgi
Boş

2 )"Zor" kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kolay
B) Güç
C) Basit
Boş

3 )Aşağıda bulunan sözcük ikilisinden hangisi eş anlamlı değildi?

A) Kara- siyah
B) Al-beyaz
C) Sene-yıl
Boş

4 )"Onun hatıra defteri vardı." Cümlede hatıra kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Beyaz
B) Eski
C) Anı
Boş

5 )Yazılışları farklı ancak anlamları aynı olan kelimelere _____ kelimeler denir. Boşluk bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmedlidir?

A) Eş anlamlı
B) Zıt anlamlı
C) Karşıt anlamlı
Boş

6 )"Çok fazla hikaye kitabı vardı." Cümlede hikaye kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Okuma
B) Roman
C) Öykü
Boş

7 )Aşağıda bulunan sözcük ikilisinden hangisi eş anlamlı değildir?

A) Hafıza-bellek
B) Kalp-organ
C) Hediye-armağan
Boş

8 )Aşağıda bulunan sözcük ikilisinden hangisi eş anlamlı değildir?

A) Ad-isim
B) İlgi-alaka
C) Akıl-düşünce
Boş

9 )Aşağıdaki cümlelerin hangisinde al kelimesinin eş anlamlısı kullanılmıştır?

A) Mehmet'in beyaz kalemi var.
B) Ece meyveler arasında en çok kırmızı elmayı seviyor.
C) Ali'nin siyah kazağı arkadaşları tarafından çok beğenldi.
Boş

10 )Aşağıda bulunan sözcük ikilisinden hangisi eş anlamlı değildir?

A) Duru-pis
B) Ufak-kucuk
C) Uçak-tayyare
Boş