2. Sınıf Türkçe Eş Sesli Kelimeler1 )"Yazılışları aynı fakat anlamları birbirinden farklı kelimelere _____ kelimeler denir." Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Zıt
B) Eş anlamlı
C) Eş sesteş
Boş

2 )Aşağıdaki kelimelerden hangisi eş seslidir?

A) Ocak
B) Silgi
C) Pamuk
Boş

3 )Aşağıdaki kelimelerden hangisi eş seslidir?

A) Zengin
B) Güzel
C) Boğaz
Boş

4 )Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli(sesteş) bir kelime vardır?

A) Yaz geldiğince tatile gideceğiz.
B) Bugün onlara gideceğim.
C) Ödevlerimin hepsini yaptım.
Boş

5 )Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli(sesteş) bir kelime vardır?

A) Arkadaşım bizimle gelmek istiyor.
B) Ben arkadaşlarımla futbol oynamaya gidiyorum.
C) Elif ve Demet birlikte geldiler
Boş

6 )At kelimesi aşağıdakilerden hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır?

A) Köye gittiğinde ata bindi.
B) Arkadaşına topu at.
C) Hayvanat bahçesinde at gördüğünde çok sevindi.
Boş

7 )"Kıta, kaz, er." Yandaki kelimelerden hangileri eş seslidir?

A) Kıta
B) Kaz, er
C) Hepsi
Boş

8 )"Saç, çiçek, kır." Yandaki kelimelerden hangileri eş seslidir?

A) Saç, çicek
B) Saç, kır
C) Saç
Boş

9 )Yüz kelimesi aşağıdakilerden hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır?

A) Yüzü kızardı.
B) Sabah kalktığında yüzünü yıkadı.
C) Sınavdan yüz aldı.
Boş

10 )Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli(sesteş) bir kelime vardır?

A) Ödevlerini yapmadı.
B) El sözüne inandı.
C) Yarın sinemaya gideceğiz.
Boş