2. Sınıf Türkçe Noktalama İşaretleri



1 )"Arkadaşım bugün gelecek()" Cümlesinde parantez içine hangi noktalama işareti gelmelidir?

A) Virgül (,)
B) Soru İşareti (?)
C) Nokta (.)
Boş





2 )"Aylin okula geldi mi()" Cümlesinde parantez içine hangi noktalama işareti gelmelidir?

A) Soru İşareti (?)
B) Ünlem (!)
C) Tire (-)
Boş





3 )"Ay() elim yandı." Cümlesinde parantez içine hangi noktalama işareti gelmelidir?

A) Nokta (.)
B) Tire (-)
C) Ünlem (!)
Boş





4 )Sıra bildiren sayıların sonuna aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi gelmelidir?

A) Nokta (.)
B) Soru İşareti (?)
C) Virgül (,)
Boş





5 )Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti konmalıdır?

A) Yine yeni bir sabaha uyanıyoruz
B) Sınavdan kaç aldın
C) Yolda giderken ayağı takıldı
Boş





6 )Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna ünlem işareti konmalıdır?

A) Aldığım bilgisayar yarın gelecekmiş
B) Gözde koşuyor mu
C) Eyvah, elim yandı
Boş





7 )"Özel isimlere getirilen ekler ____ ile ayrılır." Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirmelidir?

A) Kesme İşareti
B) Tire
C) Virgül
Boş





8 )Konuşma cümlelerin başına aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Ünlem işaret (!)
B) Nokta (.)
C) Konuşma çizgisi (-)
Boş





9 )Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül kullanılmalıdır?

A) Otobüs bekliyorum
B) En çok sevdiği dersler Matematik Türkçe ve Hayat Bilgisi
C) Öğretmen bugün geldi mi
Boş





10 )Aşağıdakilerden hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır?

A) İstanbul'a ne zaman geleceksin?
B) Kalem'i nereden aldın?
C) İzmir'de bugün hava çok güzel
Boş