2. Sınıf Türkçe Zıt Anlamlı Kelimeler1 )Doğru kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yanlış
B) Dürüst
C) Gerçek
Boş

2 )Anlamca birbirinin karşıtı olan, birbiriyle çelişen kelimelere ___ anlamlı kelimeler denir. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Gerçek
B) Eş
C) Zıt
Boş

3 )Açık kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Belirgin
B) Boş
C) Kapalı
Boş

4 )Taze kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dinç
B) Bayat
C) Yeni
Boş

5 )Aşağıdaki sözcük ikililerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A) Alt-üst
B) Fayda-yarar
C) Yaşlı-ihtiyar
Boş

6 )Aşağıdaki sözcük ikililerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A) Tane-adet
B) Soru-sual
C) Fakir-zengin
Boş

7 )Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt(karşıt) anlamlı sözcükler bir arada verilmiştir?

A) Öğretmenimiz sınav sonrası doğru ve yanlışlarımızı söyledi
B) Arkadaşı çalışkan olduğu için sınava beraber çalıştılar.
C) Hikaye okumayı çok seviyorum.
Boş

8 )Aşağıdaki sözcük ikililerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A) Doktor-hekim
B) Güç-zor
C) Tek-çift
Boş

9 )Aşağıdaki sözcük ikililerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A) Gece-gündüz
B) Duyuru-ilan
C) Konut-ev
Boş

10 )Aşağıdaki sözcük ikililerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A) Küçük-ufak
B) Yaz-kış
C) Yanıt-cevap
Boş