3. Sınıf Fen Bilimleri Canlılar Dünyasına Yolculuk1 )Aşağıdaki varlıklardan hangisi canlıdır?

A) Kalem
B) Duvar
C) Ağaç
Boş
I) Canlılar hücrelerden oluşur
II) Solunum yaparlar
III) Konuşurlar

2 )Yukarıdakilerden hangileri canlıların ortak özelliklerindendir?

A) Yalnız II
B) Hepsi
C) I ve II
Boş

3 )Aşağıdakilerden hangisi mikroskobik canlılardandır?

A) Horoz
B) Bakteri
C) Karınca
Boş

4 )Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir yolla beslenir?

A) Çiçek
B) İnek
C) Tavşan
Boş

5 )Aşağıda verilen canlılardan hangisi, hem karada hem de suda yaşayabilir?

A) Balık
B) Kurbağa
C) Tavuk
Boş

6 )Aşağıdakilerden hangisinin yaşama alanı diğerlerinden farklıdır?

A) Ördek
B) Timsah
C) Kedi
Boş

7 )Aşağıdaki canlılardan hangisi kendi başına yer değiştirmez?

A) Ağaç
B) Kuş
C) Balık
Boş

8 )Aşağıdakilerden hangisi akciğer solunumu yapmaz?

A) Köpek
B) İnek
C) Balık
Boş

9 )Aşağıdakilerden hangisi tüm canlılarda olan bir özellik değildir?

A) Düşünmeleri
B) Boşaltım
C) Üreme
Boş

10 )Zararlı atıkların,canlılardan dışarı atılması canlıların hangi ortak özelliğidir?

A) Solunum
B) Boşaltım
C) Büyüme
Boş