3. Sınıf Fen Bilimleri Çevremizdeki Işık ve Sesler1 )Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı değildir?

A) Güneş
B) Masa
C) Ateş böceği
Boş

2 )Aşağıdakilerden hangisi yapay ışık kaynağıdır?

A) Ay
B) Güneş
C) Yıldırım
Boş

3 )Aşağıdakilerden hangisi doğal ışık kaynağıdır?

A) Mum
B) Lamba
C) Yıldız
Boş

4 )Varlıkları hangi ortamda görebiliriz?

A) Karanlık ortamda
B) Aydınlık ortamda
C) Işık olmayan ortamlarda
Boş

5 )Aşağıdakilerden hangisinin çıkardığı ses doğal ses kaynağına örnek değildir?

A) Ördek
B) Darbuka
C) Kedi
Boş

6 )Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynağıdır?

A) Kuş
B) Radyo
C) Televizyon
Boş

7 )Aşağıdakilerden hangisi ses kirliğine örnektir?

A) Kuş sesleri
B) Derede akan su
C) Çok fazla aracın aynı anda kornaya basması
Boş

8 )Aşağıdakilerden hangisi yapay ses kaynağına örnektir?

A) Tavuk sesi
B) Karga sesi
C) Davul sesi
Boş

9 )Aşağıdakilerden hangisi doğal sestir?

A) Müzik sesi
B) Bebek sesi
C) Gitar sesi
Boş

10 )Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı değildir?

A) Ayna
B) Mum
C) Meşale
Boş