3. Sınıf Fen Bilimleri Gezegenimizi Tanıyalım


I) Atmosfer
II) Hidrosfer
III) Litosfer

1 )Yukarıdakilerden hangisi dünyanın katmanlarındandır?

A) Yalnız II
B) I ve III
C) Hepsi
Boş

2 )Rüzgar yağış ve kar gibi hava olayları hangi katmanda yer almaktadır?

A) Su katmanı
B) Hava katmanı
C) Kara katmanı
Boş

3 )Aşağıdaki ifadelerden hangisi kıta ismi değildir?

A) Avrupa
B) Asya
C) İtalya
Boş

4 )Balıklar dünya üzerinde hangi katmanda yaşamlarını sürdürürler?

A) Su katmanı
B) Hava katmanı
C) Kara katmanı
Boş

5 )Aşağıdaki hayvanlardan hangisi hava katmanında yaşamaktadır?

A) Tavşan
B) Kartal
C) Köpek balığı
Boş

6 )Aşağıdakilerden hangisi kara katmanında yaşamaktadır?

A) Kuş
B) Kelebek
C) Kedi
Boş
Yer kabuğunun altındaki tabakadır.Sıcaklığı ortalama 2000 santigrat derecedir.

7 )Yukarıda verilen bilgi hangi küreye aittir?

A) Ateş küre
B) Hava küre
C) Su küre
Boş

8 )Yerküre modeli üzerinde en çok hangi rengi görürüz?

A) Siyah
B) Yeşil
C) Mavi
Boş
Denizler, Okyanuslari, Göller

9 )Yukarıdakiler hangi katmanda yer almaktadır?

A) Hava katmanı
B) Su katmanı
C) Kara katmanı
Boş

10 )......, kutuplardan biraz basık, Ekvator'dan şişkin kendine özgün bir şekle sahiptir.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


A) Kıta
B) Katman
C) Dünya
Boş