3. Sınıf Matematik Doğal Sayılar1 )Aşağıdaki sayıların hangisinde basamak değerleri içerisinde 20 vardır?

A) 362
B) 428
C) 698
Boş

2 )Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en küçük sayının ,sayı değerleri çarpımı kaçtır ?

A) 0
B) 3
C) 12
Boş

3 )352 sayısının basamak değerleri toplamı kaçtır?

A) 10
B) 310
C) 352
Boş

4 )2 basamaklı en küçük doğal sayının 50 fazlası aşağıdakilerden hangisidir?

A) 60
B) 55
C) 100
Boş

5 )X < 35 – 15

Yukarıdaki bilgiye göre x yerine gelebilecek en büyük doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?


A) 20
B) 19
C) 23
Boş

6 )Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İki çift sayının toplamı yine çift sayıdır
B) Tek sayı ile çift sayının toplamı tek sayıdır
C) İki tek sayının toplamı tek sayıdır
Boş

7 )"64X" Yanda bulunan sayı üç basamaklı tek bir sayıdır. Buna göre "X" yerine yazılabilecek rakamların toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 25
B) 23
C) 18
Boş

8 )85 < x < 93

Yukarıdaki matematiksel ifadeye göre X yerine aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?


A) 95
B) 88
C) 79
Boş
I) 143
II) 165

9 )Yukarıdaki sayıları en yakın onluğa yuvarladığımızda sayıların farkı kaç olur ?

A) 20
B) 25
C) 30
Boş

10 )3, 9, 6 rakamlarıyla yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır ?

A) 963
B) 936
C) 693
Boş