3. Sınıf Matematik Doğal Sayıları Yuvarlama1 )316 saysını en yakın onluğa yuvarladığımızda oluşan sayıya 20 eklenince yeni sayı kaç olur?

A) 340
B) 330
C) 350
Boş

2 )424 saysını en yakın onluğa yuvarladığımızda yeni sayının rakamları toplamı kaçtır?

A) 10
B) 6
C) 7
Boş

3 )Aşağıdaki sayılardan hangisinin onluğa yuvarlatılmış hali kendisinden büyüktür?

A) 604
B) 303
C) 260
Boş

4 )Aşağıdaki sayılardan hangisinin onluğa yuvarlatılmış hali kendisinden küçüktür?

A) 476
B) 869
C) 962
Boş

5 )251 sayısının en yakın onluğa yuvarlatılmış hali aşağıdakilerden hangisidir?

A) 255
B) 250
C) 260
Boş

6 )578 sayısının en yakın onluğa yuvarlatılmış hali aşağıdakilerden hangisidir?

A) 580
B) 575
C) 570
Boş

7 )364 sayısını en yakın onluğa yuvarladığımızda oluşan sayının tek olması için en az kaç eklemeliyiz?

A) 2
B) 6
C) 1
Boş

8 )766 sayısını en yakın onluğa yuvarladığımızda oluşan sayının rakamları toplamı kaçtır?

A) 14
B) 15
C) 13
Boş

9 )305 sayısını en yakın onluğa yuvarladığımızda oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 300
B) 305
C) 310
Boş

10 )262 sayısını en yakın onluğa yuvarladığımızda oluşan sayının rakamları çarpımı kaçtır?

A) 12
B) 0
C) 14
Boş