3. Sınıf Matematik Paralarımız1 )Mert'in kumbarasında 5 tane 10 TL, 4 tane 20 TL, 3 tanede 1 TL demir para bulunmaktadır. Merti'in kumbarasında toplam kaç TL vardır?

A) 133
B) 150
C) 123
Boş
kpss soruları


2 )Görselde bulunan paralara 20 TL daha eklediğimizde toplam ne kadar paramız olur?

A) 65
B) 70
C) 85
Boş
kpss soruları


3 )Görselde bulunan paraların toplamını 100 TL yapmak için kaç TL'ye ihtiyacımız vardır?

A) 25
B) 15
C) 30
Boş
kpss soruları


4 )Görselde bulunan paraların toplamı kaçtır?

A) 105
B) 100
C) 103
Boş

5 )Bir kâğıt paranın değeri 40 TL'den fazla 70 TL'den azdır. Bu kağıt para aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 50
B) 60
C) 20
Boş

6 )Kaç tane 10 kuruş 1 lira eder?

A) 100
B) 10
C) 30
Boş
kpss soruları


7 )Yukarıdaki seçeneklerdeki paraların toplamı hangisi daha fazladır?

A)
B)
C)
Boş

8 )Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır?

A) 345 kuruş = 3 lira 45 kuruş
B) 620 kuruş = 6 lira 20 kuruş
C) 449 kuruş = 4 lira 50 kuruş
Boş

9 )610 kuruş fiyata sahip olan bir kalem kaç liradır?

A) 6 lira 10 kuruş
B) 6 lira 15 kuruş
C) 6 lira
Boş

10 )7 lira 35 kuruşun lira ve kuruş cinsinden ifadesi hangisidir?

A) 710
B) 735
C) 780
Boş