3. Sınıf Matematik Tek ve Çift Sayılar1 )Aşağıdakilerden hangisi tek sayıdır?

A) 126
B) 948
C) 101
Boş

2 )Aşağıdakilerden hangisi çift sayıdır?

A) 305
B) 256
C) 479
Boş

3 )Rakamları farklı en büyük iki basamaklı çift sayı ile, rakamları farklı en küçük çift sayının toplamı kaçtır?

A) 108
B) 109
C) 89
Boş

4 )Rakamları farklı iki basamaklı en büyük tek sayı ile rakamları farklı en küçük tek sayının farklı kaçtır?

A) 88
B) 87
C) 84
Boş

5 )75 + 36 işleminin sonucu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Sonuç iki basamaklı bir sayıdır
B) Sonuç tek sayıdır
C) Sonuç çift sayıdır
Boş

6 )Aşağıdaki işlemlerin hangisinin sonucu tek sayıdır?

A) 35 + 5
B) 98 + 478
C) 108 + 365
Boş

7 )Aşağıdaki sayıların hangisinde yüzler basamağı çift bir sayıdır?

A) 2478
B) 985
C) 365
Boş

8 )Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) İki tek sayının toplamı tektir
B) İki çift sayının toplamı çifttir
C) Biri tek diğeri çift sayıların toplamı çifttir
Boş

9 )0 rakamı için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Tek sayıdır
B) Ne tek nede çifttir
C) Çift sayıdır
Boş

10 )90 + 35 işlemin sonucu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Sonuç tektir
B) Sonuç çifttir
C) Sonuç tek ve iki basamaklı bir sayıdır
Boş