3. Sınıf Matematik Üç Basamaklı Doğal Sayılar1 )Birler basamağı 3, onlar basamağı 6 ve yüzler basamağı 9 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 369
B) 963
C) 936
Boş

2 )Aşağıdaki sayıların hangisinde 5 sayısının basamak değeri 500 ‘dür?

A) 865
B) 759
C) 568
Boş
100+100+100+100+10+10+1+1+1

3 )Yukarıda çözümlenişi verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 423
B) 433
C) 323
Boş

4 )Üç basamaklı en büyük doğal sayının rakamları toplamı kaçtır?

A) 25
B) 18
C) 27
Boş

5 )Rakamları farklı üç basamaklı en küçük tek sayıya 30 eklendiğinde yeni sayı aşağıdakilerden hangisi olur?

A) 132
B) 133
C) 153
Boş

6 )Aşağıdaki doğal sayılardan hangisi üç basamaklı değildir?

A) 680
B) 084
C) 109
Boş

7 )Sekiz birlik, üç onluk, dokuz yüzlükten oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 983
B) 893
C) 938
Boş

8 )“ 4, 0, 8 “ rakamlarını kullanarak yazılabilecek en büyük üç basamaklı sayı hangisidir?

A) 840
B) 480
C) 804
Boş

9 )320, 185, 851 doğal sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) 851>185>320
B) 980>320>185
C) 851>320>185
Boş
584 < 5X9

10 )Yukarıdaki matematiksel ifadeye göre X yerine hangi rakam gelmelidir?

A) 9
B) 7
C) 6
Boş