3. Sınıf Türkçe Ad Bilgisi1 )Aşağıdakilerden hangisi canlı varlık adıdır?

A) Fındık
B) Papağan
C) Tahta
Boş

2 )Aşağıdakilerden hangisi cansız varlık adıdır?

A) Kedi
B) Bitki
C) Kalem
Boş

3 )Aşağıdakilerden hangisi somuttur?

A) Ağaç
B) Sevgi
C) Hayal
Boş

4 )Aşağıdakilerden hangisi soyuttur?

A) Çilek
B) Kutu
C) Nefret
Boş

5 )Aşağıdakilerden hangisi özel isimdir?

A) Kedi
B) Armut
C) Elif
Boş

6 )Aşağıdakilerden hangisi cins isimdir?

A) Efe
B) Yol
C) Ankara
Boş

7 )Aşağıdakilerden hangisi özel isimdir?

A) Rize
B) Çocuk
C) Ev
Boş

8 )Aşağıdakilerden hangisi cins isimdir?

A) Türkiye
B) Maviş
C) Kitap
Boş

9 )Aşağıdaki adlardan hangisi topluluk adı değildir?

A) Ordu
B) Dergi
C) Aile
Boş

10 )Aşağıdakilerden hangisi aynı tür varlıkların ortak adıdır?

A) Özel ad
B) Cins ad
C) Soyut ad
Boş