3. Sınıf Türkçe Eş Sesli Kelimeler1 )Aşağıdaki kelimelerden hangisi eş seslidir?

A) Kitap
B) Bin
C) Kapı
Boş

2 )Aşağıdaki kelimelerden hangisi eş seslidir?

A) Yaşlı
B) Kara
C) El
Boş

3 )"Buradan çabucak kaç” Cümlesindeki eş sesli sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

A) Buradan
B) Kaç
C) Çabucak
Boş

4 )Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli kelime kullanılmıştır?

A) Sabahları yüzümü yıkıyorum
B) Kitapların hepsi dolabımda
C) Çoraplarım yine kaybolmuş
Boş

5 )“Taş” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır?

A) Kafasına ufak taş geldi
B) Bisiklet sürerken taşa takıldı
C) Barajdaki su taştı
Boş

6 )Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş sesli değildir?

A) Bal
B) Kaz
C) Aç
Boş

7 )"Akşamları öykü yazıyorum." Cümlesinde eş sesli sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akşam
B) Yaz
C) Öykü
Boş

8 )“Saç” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır?

A) Arkadaşım saçlarını boyamış
B) Sınıfta saçı sarı olan bir tek Ahmet
C) Tüm parasını saçtı
Boş

9 )Aşağıdaki kelimelerden hangisi eş seslidir?

A) Ekmek
B) Kırmızı
C) Aile
Boş

10 )Aşağıdaki kelimelerden hangisi eş seslidir?

A) Para
B) Kız
C) Sıcak
Boş