3. Sınıf Türkçe Tekil ve Çoğul Adlar1 )Aşağıdakilerden hangisi birden çok varlığı belirtmektedir?

A) Kuş
B) Silgi
C) Defterler
Boş

2 )Aşağıdakilerden hangisi bir tek varlığı belirtmektedir?

A) Ağaçlar
B) Çanta
C) Tavuklar
Boş

3 )Sayıca birden çok varlığı belirten adları nasıl adlandırıyoruz?

A) Tekil
B) Cins isim
C) Çoğul
Boş

4 )Sayıca tek bir varlığı anlatan adlara ne denir?

A) Çoğul
B) Tekil
C) Özel isim
Boş

5 )Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çoğul ad bulunmaktadır?

A) Kırtasiyeye kitaplar almaya gitmiş
B) Yeni bilgisayar aldım
C) Cep telefonum bozuldu
Boş

6 )"Elma" kelimesini çoğul yapmak için aşağıdaki eklerden hangisi kullanılmalıdır?

A) -cı
B) -ler
C) -lar
Boş

7 )"Kitapçılar" kelimesini tekil yapmak için aldığı hangi eki çıkarmamız gerekir?

A) -çı
B) -lar
C) -ler
Boş

8 )Aşağıdaki kelimelerin hangisinin sonuna "-ler" eki getirilirse çoğul olur?

A) Defter
B) Kuş
C) Bilgisayar
Boş

9 )Aşağıdaki kelimelerin hangisinin sonuna "-lar" eki getirilirse çoğul olur?

A) Dergi
B) Silgi
C) Sayfa
Boş

10 )Aşağıdakilerden hangisi çoğul isim değildir?

A) Dolar
B) Gözlükler
C) Uçaklar
Boş