4.Sınıf Din Din ve Temizlik1 )Aşağıdakilerden hangisi güzel ahlaklı kişilerin özelliklerindendir?

A) Sözünde durmamak
B) Kötü duygu beslemek
C) Dürüst olmak
D) Yalan söylemek
Boş

2 )Aşağıdaki davranışlardan hangisi sevap kazandırır?

A) Sokak hayvanlarına yiyecek vermek
B) Arkadaşlarla alay etmek
C) Gıybet etmek
D) Komşularımızı rahatsız etmek
Boş

3 )Dinini iyi öğrenen birisi hangi davranışı yapmaz?

A) Kötü alışkanlıklardan uzak durur
B) Yalan söyler
C) İnsanlara saygılı olur
D) Başkasının arkasından konuşmaz
Boş

4 )Aşağıdakilerden hangisi dinle ilgili yanlış ifadedir?

A) Ahlak sahibi insan olmamızı ister
B) Kötülüklerden uzak durmamızı söyler
C) Başkalarına zarar vermemizi istemez
D) Hiçbir şey yapmadan sadece dua etmemizi ister
Boş

5 )Temizliğin diğer anlamı dinimize göre aşağıdakilerden hangisidir?

A) Taharet
B) Salât
C) Şükretmek
D) Sadaka
Boş

6 )Aşağıdakilerden hangisi maddi temizlik gurubunda yer almamaktadır?

A) Elleri yıkamak
B) Evimizi temizlemek
C) Diş ve ağız temizliği
D) Yalan söylemek
Boş

7 )Aşağıdakilerden hangisi manevi temizlik gurubunda yer almamaktadır?

A) Hile yapmak
B) Kötülük yapmak
C) Beden temizliği
D) Yalan söylemek
Boş

8 )Aşağıdakilerden hangisi abdestin çeşitleri arasında yer almaz?

A) Namaz abdesti
B) Şükür abdesti
C) Gusül (Boy) abdesti
D) Teyemmüm abdesti
Boş

9 )“Temizlik imanın yarısıdır” hadisi şerife göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Temiz olunduğunda insanların sizi seveceğini
B) Müslüman insanın temiz olması gerektiği
C) Temiz olunduğunda herkesin size bakacağını
D) Temiz olunduğunda hasta olunmayacağı
Boş

10 )İç temizlik aşağıdakilerden hangisine örnek olabilir?

A) Ev temizliğine
B) Çevre temizliğine
C) Kıyafet temizliğine
D) Kötü düşüncelerden arınılmasına
Boş