4.Sınıf Din Günlük Hayatta Dini İfadeler1 )Rabb’imizin (c.c.) vermiş olduğu nimetlerden hangisinin sayesinde iletişim kurarız?

A) Düşünme
B) Konuşma
C) Hareket etme
D) Hissetme
Boş

2 )Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın en güzel isimlerini belirtir?

A) Besmele
B) Zikir
C) Hac
D) Esma-i Hüsna
Boş

3 )Aşağıdakilerden hangisi günlük konuşmalarımızda kullanmış olduğumuz dini ifadelerden değildir?

A) Şükür
B) Maşallah
C) Merhaba
D) Sübhanallah
Boş

4 )Kuran’da adı geçen peygamber sayısı kaçtır?

A) 25
B) 27
C) 28
D) 26
Boş

5 )Aşağıdakilerden hangisi günah olan davranışlardan değildir?

A) Çevreyi kirletmek
B) İnsanları rahatsız edecek davranışlarda bulunmak
C) Yardıma muhtaç olanlara yardım etmek
D) Hayvanlara kötü davranmak
Boş

6 )Birini yolcu ederken aşağıdaki dini ifadelerden hangisini söylemeliyiz?

A) Allah'a emanet ol
B) Allah acil şifalar versin
C) Allah kurtarsın
D) Hamdolsun
Boş

7 )Bir kişiden iyilik gördüğümüzde karşı tarafa aşağıdaki dini ifadelerden hangisini söylemeliyiz?

A) Allah'a emanet ol
B) Hamdolsun
C) Allah razı olsun
D) Allah kurtarsın
Boş
I) Allah'a olan inancımızı ifade ederiz
II) Allah'tan yardım isteriz
III) Allah'ı anmış oluruz

8 )Besmele çekerek yukarıdakilerden hangilerini yapmış oluruz?

A) Yalnız III
B) Hepsi
C) II ve III
D) I ve III
Boş

9 )Yapmış olduğumuz iyi davranışlarda ALLAH tarafında bizlere verilecek olan ödüle ne ad verilir?

A) Günah
B) Kazanç
C) Sevap
D) İyilik
Boş

10 )Aşağıdakilerden hangisi günah olan bir davranıştır?

A) İyilik yapmak
B) Selam vermek
C) Kalp kırmak
D) Adil olmak
Boş