4.Sınıf Din İslam’ı Tanıyalım1 )Kuran-ı Kerim'de kaç ayet vardır?

A) 6666
B) 114
C) 185
D) 250
Boş

2 )Kuran-ı Kerim'de kaç sure vardır?

A) 325
B) 6666
C) 350
D) 114
Boş

3 )Kuran-ı Kerim'de kaç cüzden oluşmaktadır?

A) 45
B) 30
C) 20
D) 65
Boş

4 )İmanın inanç esasları aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) Allah'ın varlığına ve birliğine iman
B) İnsanlara yardım etmek
C) Meleklere inanmak
D) Peygamberlerine iman
Boş

5 )Aşağıdakilerden hangisi İslam'ın temel şartları arasında yer almamaktadır?

A) Kelimei şehadet getirmek
B) Zekat vermek
C) Şükretmek
D) Oruç tutmak
Boş

6 )Aşağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerimin ilk suresidir?

A) Fatiha
B) Ahkaf
C) Nas
D) Kureyş
Boş

7 )Aşağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerimin son suresidir?

A) Kevser
B) Nas
C) Fatiha
D) Nur
Boş

8 )Aşağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerimin en uzun suresidir?

A) Nas
B) Fatiha
C) Yasin
D) Bakara
Boş

9 )Aşağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerimin en kısa suresidir?

A) Fetih
B) Bakara
C) Kevser
D) İhlas
Boş

10 )Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzları arasında yer almamaktadır?

A) Yüzünü yıkamak
B) Kollarını (dirsekleriyle beraber) yıkamak
C) Ayaklarını (topuklarıyla beraber) yıkamak.
D) Ağza su vermek
Boş