4.Sınıf Fen İnsan ve Çevre1 )Çevre ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Canlı ve cansız varlıkların bir arada bulunduğu ortamdır
B) Çevreyi kirletmemiz gerekir
C) Bir çok ihtiyacımızı karışlamak için çevredeki kaynakları kullanırız
D) Çevrede bulunan kaynakları bilinçsizce kullanmalıyız
Boş

2 )Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine neden olmamaktadır?

A) Göçler ve düzensiz şehirleşme
B) Kaçak avlanma
C) Plastik gibi atıkları geri dönüşüm kutularına atmak
D) Bazı teknolojik ürünlerin yaygınlaşması sonucunda meydana gelen radyasyonlar
Boş

3 )Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynakları arasında yer almamaktadır?

A) Güneş
B) Petrol
C) Rüzgar
D) Jeotermal
Boş

4 )Bilinçli tüketici özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Bir şey satın alırken önce ihtiyaçlarını karşılaması
B) Gereksiz bir şey almamaya çalışır
C) İsteklerine göre alışveriş yapar
D) Çevreye zarar vermeyen ürünleri seçmeye özen gösterir
Boş

5 )Suyun tasarruflu kullanılması için aşağıdakilerden hangisinin yapılmaması gerekir?

A) Elimizi yıkarken yada dişlerimizi fırçalarken suyu açık bırakmamız gerekir
B) Banyo yaparken suyu gereksiz yere harcamamız gerekir
C) Damlayan musluğumuz var ise o şekilde bırakılması
D) Bulaşık makinesi dolmadan çalıştırmamalıyız
Boş
I) Doğal kaynakların korunması
II) Ülke ekonomisine katkıda bulunması
III) Çevre kirliliğini azaltması

6 )Yukarıdakilerden hangileri geri dönüşümün olumlu sonuçları arasında yer alır?

A) I ve III
B) Yalnız I
C) II ve III
D) Hepsi
Boş

7 )Aşağıdakilerden hangisi doğal kaynak değildir?

A) Orman
B) Toprak
C) Telefon
D) Kömür
Boş

8 )Aşağıdakilerden hangisi elektrik tasarrufu sırasında yapmamız gereken davranışlardandır?

A) Tasarruflu lambalar kullanmak
B) Evde yokken ışıkları açık bırakmak
C) Banyodan sonra saçlarımızı önce havlu ile ardından kurutma makinesi ile kurutma
D) Buzdolabın kapısını uzun süre açık bırakmamak
Boş
I) Ağaç dikmek
II) Plastik çöpleri yere atma
III) Geri dönüşüm maddelerini geri dönüşüm kutularına atmak

9 )Yukarıdaki davranışların hangileri ile çevre kirliliğini önleyebiliriz?

A) I ve III
B) Hepsi
C) II ve III
D) Yalnız II
Boş

10 )Aşağıdakilerden hangisi toprak için zararlı değildir?

A) Sanayi atıkları
B) Hava kirliliği sonucu oluşan asit yağmurları
C) Hayvan dışkısı
D) Aşırı miktarda yapay gübre
Boş