4.Sınıf Fen Maddenin Özellikleri


I) Katı
II) Sıvı
III) Gaz

1 )Yukarıdakilerden hangileri maddenin halleri arasında yer almaktadır?

A) Hepsi
B) Yalnız I
C) II ve III
D) I ve III
Boş

2 )Aşağıdakilerden hangisi katı, sıvı ve gazların ortak özellikleridir?

A) Belirli bir şekillerinin olması
B) Akışkan olmaları
C) Hacimleri olması
D) Bulundukları kabın şeklini almaları
Boş

3 )Kuvvet uygulanıp bırakılması sonucunda eksi hallerine dönene maddelere esnek maddeler denir. Aşağıdakilerden hangisi esnek madde değildir?

A) Lastik
B) Sakız
C) Balon
D) Bardak
Boş

4 )Aşağıdaki maddelerden hangisi katı, sıvı ve gaz şeklinde sıralanmıştır?

A) Masa - su - ayran
B) Sandalye - zeytinyağı - oksijen
C) Silgi - masa - Azot
D) Masa - silgi - azot
Boş

5 )Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Katıların belli bir şekli vardır.
B) Soluduğumuz hava gaz halinde olan bir maddedir?
C) Sıvılar bulundukları kabın şeklini almazlar
D) Maddelerin ortak özellikleri arasında boşlukta yer kaplamaları vardır
Boş

6 )Kütlenin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Maddenin miktarına denir
B) Maddenin boşlukta kapladığı yere denir
C) Bir şeyi ölçmeye denir
D) Ölçülemeyen anlamanına gelmektedir
Boş

7 )Aşağıdakilerden hangisi suyu çeken maddeler arasında yer almaktadır?

A) Demir
B) Sünger
C) Şemsiye
D) Cam şişe
Boş

8 )Aşağıdakilerden hangisi mıknatıs tarafından çekilebilen maddelere örnektir?

A) Tahta
B) Kağıt
C) Çivi
D) Cam
Boş

9 )Aşağıdakilerden hangisi suda yüzen maddelere örnektir?

A) Taş
B) Top
C) Madeni para
D) Oyunca araba
Boş

10 )Aşağıdakilerden hangisi saydam maddeler arasında yer almaktadır?

A) Tahta
B) Taş
C) Ağaç
D) Hava
Boş