4.Sınıf Fen Yer Kabuğu ve Dünyamızın Hareketleri1 )Geçmişte yaşamış varlıkların jeolojik formasyonlar içinde günümüze kadar korunabilmiş kalıntı ya da izleridir.

Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?


A) Kayaç
B) Fosil
C) Maden
D) Magma
Boş

2 )Ekonomik değeri olan kayaç ve minerallere denir.

Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?


A) Hammadde:
B) Kayaç
C) Fosil
D) Maden
Boş
I) Bakır
II) Altın
III) Bor
IV Kömür

3 )Yukarıdakilerden hangileri ülkemizde çıkarılan madenler arasında yer almaktadır?

A) Hepsi
B) I, III ve IV
C) II ve III
D) III ve IV
Boş

4 )Aşağıdakilerden hangisi fosillerin özelliklerinden değildir?

A) Nesli tükenmiş canlılar hakkında bilgi edinmemizi sağlar
B) Yer kabuğundaki değişimler hakkında bilgi verir
C) Yeryüzünün bitki örtüsü hakkında bilgi verir
D) Bir yerin coğrafi özellikleri hakkında bilgi vermezler
Boş

5 )Fosilleri inceleyen bilim dalına ne denir?

A) Paleontoloji
B) Bilim
C) ARGE
D) Paleontolog
Boş
I) Dönmesi
II) Hızlanması
III) Dolanması

6 )Yukarıdakilerden hangisi dünyamızın hareketleri arasında yer alır?

A) I ve II
B) I ve III
C) Hepsi
D) II ve III
Boş

7 )Dünyamızın güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimler oluşur. Yaz mevsiminin başlangıcı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 21 Aralık
B) 23 Eylül
C) 21 Haziran
D) 21 Mart
Boş

8 )Ekinoksun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gece ve gündüz sürelerinin birbirine eşit olması
B) Sonbahar başlangıcı olması
C) Dünyanın hareketlerine denilmesi
D) Dünyanın doğduğu yöne verilen ad olması
Boş

9 )Dünyamızın güneş etrafında dolanırken izlediği yola ....... denir.

Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


A) Yıl
B) Mevsimler
C) Ekinoks
D) Yörünge
Boş

10 )Dünyamızın güneş etrafında dolanırken izlediği yolun şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Üçgen
B) Kare
C) Elips
D) Dörtgen
Boş