4.Sınıf İngilizce 1. Ünite Classroom Rules1 )Aşağıdakilerden hangisi sınıf içerisinde bulunmaz?

A) Smart board
B) Bookshelf
C) Sharpener
D) Washing machine
Boş
kpss soruları


2 )Öğretmen öğrencisine ne söylemek istemiştir?

A) Came here
B) Be quiet
C) Sit down
D) Open the book
Boş

3 )Aşağıdakilerden hangisi beni tekrar et anlamına gelmektedir?

A) Thank you
B) Excuse me
C) Not right now
D) Repeat me
Boş
kpss soruları


4 )What is this ?
It is a ___________

A) ruler
B) bag
C) eraser
D) pencil
Boş
kpss soruları


5 )The________ is yellow.

Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


A) bookshelf
B) bord
C) table
D) eraser
Boş

6 )Hangi sayı 50'den fazladır?

A) Forty five
B) Thirty seven
C) Twenty nine
D) Sixty
Boş

7 )May I open the widows
Yes, ..........

Cümlede boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?


A) not right now
B) of course
C) stand up
D) you can not
Boş

8 )Aşağıdakilerden hangisi "Lütfen beni dinleyin" anlamına gelmektedir?

A) Quiet, please
B) Give me my book, please
C) Please, listen to me
D) Clean the board, please
Boş
kpss soruları


9 )Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangi kelime gelmelidir?

A) turn
B) come
C) run
D) open
Boş

10 )95 sayısından sonra hangi sayı gelir?

A) Ninety six
B) Eighty five
C) Seventy six
D) Ninety seven
Boş