4.Sınıf Matematik Doğal Sayılar1 )28 359 doğal sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yirmi sekiz bin iki yüz elli dokuz
B) Yirmi sekiz bin üç yüz elli dokuz
C) iki bin üç yüz elli sekiz
D) Sekiz bin üç yüz elli dokuz
Boş

2 )Okunuşu beş yüz bin beş olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 500 05
B) 500 005
C) 500 050
D) 500 500
Boş

3 )32 125 doğal sayısında 1 rakamının basamak değeri kaçtır?

A) 1000
B) 1
C) 100
D) 10
Boş

4 )48 925 doğal sayısında 4 rakamının basamak değeri kaçtır?

A) 40 000
B) 400
C) 4000
D) 40
Boş

5 )3 yüz binlik, 4 binlik, 2 on binlik, 8 onluk, 5 birlikten oluşan doğal sayı hangisidir?

A) 324 850
B) 324 058
C) 324 085
D) 342 085
Boş

6 )4,8,0,4,9” ile yazılabilecek 90 000 den büyük, en küçük çift sayı kaçtır?

A) 94 408
B) 89 404
C) 90 484
D) 90 448
Boş

7 )8,0,1,5” ile yazılabilecek 8000 den küçük, en büyük tek sayı kaçtır?

A) 8015
B) 5801
C) 5081
D) 5180
Boş

8 )Aşağıdaki sayılardan hangisinin hem yüz binler hem de yüzler basamağında “ 8 “ rakamı vardır?

A) 856 845
B) 847 685
C) 425 865
D) 712 895
Boş

9 )9,4,8,1 rakamlarıyla yazılabilecek en büyük çift doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 9841
B) 8914
C) 9814
D) 8941
Boş

10 )7,6,0,4 rakamlarıyla yazılabilecek dört basamaklı en küçük tek doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 0467
B) 4076
C) 4607
D) 4067
Boş