4.Sınıf Sosyal Bilgiler Birey ve Toplum1 )İnsanların fiziksel özellikleri ,duyguları ,düşünceleri ,davranışları ve yeteneklerine ............. denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


A) fiziksel özellik
B) bireysel özellik
C) empati özelliği
D) giyim tarzı
Boş

2 )İnsanların dış görünüşlerine ait özelliklerine ............. denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


A) bireysel özellik
B) kişisel özellik
C) fiziksel özellik
D) sosyal özellik
Boş

3 )Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Herkesin kendine göre düşüncesi olabilir
B) Fiziksel özelliklerimiz farklı olabilir
C) Herkes aynı şeyleri sevmelidir
D) İhtiyaç kişiye göre değişebilir
Boş

4 )Bir olay yada durum karşısında kendimizi karışımızdaki kişinin yerine koymaya ne ad verilir?

A) Empati
B) Hoşgörü
C) Öfke
D) Acıma
Boş

5 )Aşağıdakilerden hangisinin bir arkadaşınızla aynı olması söz konusu olamaz?

A) Boy
B) T.C Kimlik Numarası
C) Kilo
D) Doğum Tarihi
Boş

6 )İnsanları yaşamı etkileyen önemli olayları tarih sırasına göre sıralamaya ........... denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


A) kronoloji
B) bireysel özellik
C) sosyal özellik
D) empati
Boş

7 )Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yetenekten bahsedilmemiştir?

A) Çok iyi gitar çalarım
B) Basketbolu iyi oynarım
C) Gözlük kullanıyorum
D) Güzel takla atarım
Boş

8 )Nüfus cüzdanı ………………..tarafından verilmektedir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


A) Polis tarafından
B) Okul
C) Kaymakamlık
D) Nüfus Müdürlüğü
Boş

9 )Bir bireyin yaşamı boyunca geçirdiği dönemler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Çocukluk - gençlik - bebeklik - yaşlılık
B) Bebeklik - gençlik - çocukluk- yaşlılık
C) Bebeklik - çocukluk - gençlik - yaşlılık
D) Çocukluk- bebeklik - gençlik - yaşlılık
Boş

10 )bir kimsenin bir şeyi anlama, yapabilme özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hoşgörü
B) Yetenek
C) İstek
D) İlgi
Boş