4.Sınıf Sosyal Bilgiler İnsanlar Yerler ve Çevreler



1 ) Bir yerin kuş bakışı görünümünün kabataslak (ölçeksiz) olarak kağıt üzerine çizilmesine ....... denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


A) koreki
B) meridyen
C) paralel
D) boylam
Boş





2 )Aşağıdakilerden hangisi hava olayları arasında yer almamaktadır?

A) Yağmur
B) Rüzgar
C) Sis
D) Heyelan
Boş





3 )Aşağıdakilerden hangisi çevremizde gördüğümüz yeryüzü şekilleri arasında yer almamaktadır?

A) Kasırga
B) Akarsu
C) Plato
D) Dağ
Boş





4 )Dünya’nın bütününün veya bir parçasının kuş bakışı görünüşünün belli oranda küçültülerek kağıt üzerine çizilmesine ......... denir.

Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


A) izohips
B) harita
C) enlem
D) peyzaj
Boş





5 )Rüzgarın hızını ölçen alet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anemometre
B) Rüzgar gülü
C) Termometre
D) Barometre
Boş





6 )Hava sıcaklığını ölçen alet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Barometre
B) Higrometre
C) Termometre
D) Plüviyometre
Boş





7 )Su buharının soğuk bir hava katmanıyla karşılaşması sonucu yoğunlaşarak su damlacıklarına dönüşmesine denir.

Yukarıdaki tanımlama aşağıdakilerden hangisine aittir?


A) Kar
B) Dolu
C) Çiy
D) Yağmur
Boş





8 )Yer kabuğunun çukur yerlerini dolduran geniş ve tuzlu su kütlelerine denir.

Yukarıdaki tanımlama aşağıdakilerden hangisine aittir?


A) Deniz
B) Ova
C) Dağ
D) Ada
Boş





9 )Aşağıdakilerden hangisi doğal afet değildir?

A) Deprem
B) Heyelan
C) Rüzgar
D) Çığ
Boş




I) Bitki örtüsü olmayan yerleri ağaçlandırmak
II) Eğimli arazileri eğime dik sürmek
III) Akarsu önlerine barajlar yapmak

10 )Erozyondan Korunma için yukarıdakilerden hangilerinin yapılması gerekir?

A) Yalnız I
B) I ve III
C) Hepsi
D) Yalnız III
Boş