4.Sınıf Sosyal Bilgiler Üretim Dağıtım ve Tüketim1 )Aylık olarak gelir ve giderlerimizi hesapladığımızda eşit olduğunu görmemiz hangi anlama gelmektedir?

A) Denk bütçe
B) Fazla bütçe
C) Eksik Bütçe
D) Borç
Boş

2 )Aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaçlarımız arasında yer almaz?

A) Beslenme
B) Futbol oynama
C) Barınma
D) Eğitim
Boş

3 )Aşağıdakilerden hangisi üretilen her türlü ürünün kalitesini, hizmet standartlarını incelemek ve kontrol etmek amacıyla kurulmuştur?

A) TSE
B) AKUT
C) BİSAV
D) ÇEKÜL
Boş

4 )Aşağıdakilerden hangisi sosyal ihtiyaçlarımız arasında yer almaktadır?

A) Giyinme
B) Barınma
C) Tiyatroya gitmek
D) Beslenme
Boş

5 )Aşağıdakilerden hangisi ekonomik faliyetler arasında yer almaz?

A) Tarım
B) Sanayi
C) Uyku
D) Hayvancılık
Boş

6 )Bir ülkenin ürettiği malları başka bir ülkeye veya ülkelere satmasına denir.

Yukarıdaki tanımlama aşağıdakilerden hangisine aittir?


A) sanayi
B) madencilik
C) ithalat
D) ihracat
Boş

7 )Başka bir ülkeden mal getirme veya satın alma işine denir.

Yukarıdaki tanımlama aşağıdakilerden hangisine aittir?


A) turizm
B) ithalat
C) ihracat
D) sanayi
Boş

8 )Bilinçli bir tüketici için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrdur?

A) Öncelikle ihtiyaçlarını alır
B) Alışveriş listesi hazırlar
C) Aldığı ürünlerde TSE damgası olup olmadığına bakar
D) En güzel ambalaja sahip ürünleri alır
Boş

9 )Üzerinde CE kısaltması bulunan bir ürün neyi ifade eder?

A) Uygun fiyatlı olduğunu
B) Uluslararası Standart Organizasyonu
C) Avrupa Birliği’nin koyduğu standartlara uygun ürün olduğunu
D) Kötü bir ürün olduğunu
Boş

10 )Tüketiciler zarar gördüklerinde aşağıdakilerden hangisine başvuramazlar?

A) Tüketiciyi Koruma Derneği
B) Tüketici Hakları derneği
C) T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
D) Çevre Koruma Vakfı
Boş