4.Sınıf Türkçe Ad (İsim) Bilgisi1 )Aşağıdakilerden hangisi somut isimdir?

A) Televizyon
B) Riüya
C) İyilik
D) Cesaret
Boş

2 )Aşağıdakilerden hangisi soyut isimdir?

A) Bardak
B) Bilgisayar
C) Aşk
D) Kağıt
Boş

3 )Aşağıdakilerden hangisi özel isimdir?

A) Çatal
B) Erzincan
C) Oyuncak
D) Kedi
Boş

4 )Aşağıdakilerden hangisi cins isimdir?

A) Türkiye
B) Ela
C) Tavşan
D) Mehmetçik Derneği
Boş

5 )Aşağıdakilerden hangisi tekil isimdir?

A) Kitaplar
B) Ördek
C) Defterler
D) Erikler
Boş

6 )Aşağıdakilerden hangisi çoğul isimdir?

A) Araba
B) Şemsiye
C) Kalem
D) Kediler
Boş

7 )Aşağıdakilerden hangisi topluluk ismidir?

A) Sınıf
B) Kedi
C) Almanya
D) Tayfun
Boş

8 )Aşağıdakilerden hangisi çoğul eki almıştır?

A) Kiler
B) Dolar
C) Güler
D) Teller
Boş

9 )Fındık aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel isim olarak kullanılmıştır?

A) Yeni fındık ağaçları dikdik
B) Pazardan iki kilo fındık aldım
C) Fındık hastalandığı için veterinere götürdük
D) Köye fındık toplamaya gideceğiz
Boş

10 )Aşağıdakilerden hangisi çoğul eki almadığı halde birden çok varlığı belirtir?

A) Kuş
B) Duzine
C) Kalem
D) Çekirge
Boş