4.Sınıf Türkçe Çekim ve Yapım Ekleri1 )Aşağıdakilerden hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Çaycı
B) Simitçi
C) Fırıncı
D) Manav
Boş

2 )Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözcüğün anlamını değiştiren bir ek almamıştır?

A) Bursalı
B) Pazarcı
C) Kalemler
D) Gözlükcü
Boş

3 )Aşağıdakilerden hangisi aldığı ek ile yeni bir sözcük olmamıştır?

A) Kalemlik
B) Kağıdı
C) temizlik
D) Bilgin
Boş

4 )Aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A) Kırsal
B) Kumsal
C) Gelmiş
D) Şekersiz
Boş

5 )Aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A) Kapıyı
B) Yurttaş
C) Tuzluk
D) Sevgi
Boş

6 )Aşağıdakilerin hangisinde “– cı” eki eklendiğinde sözcük, kökündeki varlığı satan kişi anlamı kazanır?

A) Öğrenci
B) Kitapcı
C) İzci
D) Dağcı
Boş

7 )Aşağıdakilerden hangisi aldığı ekle yeni bir anlam kazanmamıştır?

A) Sözlük
B) Şekersiz
C) Sınavlar
D) Halıcı
Boş

8 )Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birden fazla yapım eki almıştır?

A) Kitaplık
B) Simitçi
C) Kalemlik
D) Gözlükcü
Boş

9 )Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birden fazla yapım eki almıştır?

A) Özgürlük
B) Canlan
C) Bebeklik
D) Yapancı
Boş

10 )Aşağıdaki kelimelerden hangisi yapım eki almamıştır?

A) Kesik
B) Defter
C) Kumsal
D) İnsancıl
Boş