4.Sınıf Türkçe Eylemler (Fiiller)1 )Aşağıdakilerden hangisi hareket bildiren bir sözcüktür ?

A) Masa
B) Akşam
C) Yürüyorum
D) Toprak
Boş

2 )Aşağıdaki eylemlerden hangisi gelecek zamanın 2. çoğul kişisiyle çekimlenmiştir ?

A) Geliyorlar
B) Koştunuz
C) Yazıyorsunuz
D) Yapacaksınız
Boş

3 )Aşağıdaki eylemlerden hangisi şimdiki zamanın 1. tekil kişisiyle çekimlenmiştir ?

A) Yaptı
B) Yüzüyorum
C) Çizdin
D) Yüzüyorsun
Boş

4 )Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem olumsuz bir anlam taşımaktadır ?

A) Annem yemek pisiriyor
B) Bugün bize gelecekler
C) Ödevini yapamıyor
D) Tatil için yola çıkacağım
Boş

5 )Aşağıdaki tümcelerin hangisinde eylem yapılmış, bitmiştir ?

A) Çok güzel yüzmüş
B) Okula doğru gidiyor
C) Doğum günü partisi yapacakmış
D) Benim fotoğrafımı çeker misin ?
Boş

6 )Aşağıdaki cümlelerden hangisinde eylem işin yapıldığını haber vermektedir ?

A) Arkadaşı ile buluşacakmış
B) Tatili bittiği için yola çıkacakmış
C) Çay toplamaya gidiyor
D) Oyun oynamış
Boş

7 )“Beraber maç yapacağız.” cümlesindeki “yapacağız” eylemi hangi zamana aittir?

A) Geniş zaman
B) Gelecek zaman
C) Şimdiki zaman
D) Geçmiş zaman
Boş

8 )Aşağıdakilerden hangisi şimdiki zamanı bildiriyor?

A) Gidiyorum
B) Gideceğim
C) Gidecekler
D) Gideceğiz
Boş

9 )Aşağıdakilerden hangisi geçmiş zamanı bildiriyor?

A) Koşacaklar
B) Koşuyorlar
C) Koştular
D) Koşacağız
Boş

10 )Aşağıdakilerden hangisi geniş zamanı bildiriyor?

A) O, beni sever
B) Onunla buluşacağım
C) Sorunlarımızı konuştuk
D) Teyzemlere gideceğim
Boş