4.Sınıf Türkçe Harf ve Hece Bilgisi1 )Aşağıdaki harflerden hangisi alfabemizde yer almamaktadır ?

A) Z
B) E
C) W
D) L
Boş

2 )Alfabemizin baştan ve sondan dokuzuncu harfleri hangileridir ?

A) F - P
B) Ğ - R
C) H - S
D) D - K
Boş

3 )Alfabemizdeki sesli harfler aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) b, c, ç, d, f, g
B) m, n, p, r, s, ş, t, v
C) a, e, ı, i, o, ö, u, ü
D) a, e, ı, i, o, r, ö, u, ü
Boş

4 )Aşağıdakilerden hangisi kalın ünlü harftir ?

A) E
B) T
C) Ü
D) O
Boş

5 )Aşağıdakilerden hangisi ince ünlü harftir ?

A) A
B) K
C) E
D) Z
Boş

6 )"Arkadaşım bugün çok mutlu." tümcesi kaç heceden oluşmaktadır ?

A) 12
B) 9
C) 7
D) 11
Boş

7 )"sivrisinek" sözcüğü hangi seçenekte hecelerine doğru ayrılmıştır ?

A) siv-ri-si-nek
B) si-vri-si-nek
C) siv-ri-sinek
D) sivr-i-si-nek
Boş

8 )Aşağıdaki kelimelerden hangisi tek hecelidir ?

A) Kitap
B) Kuzu
C) Saç
D) Gözlük
Boş

9 )"Gece yatmadan önce süt içti" tümcesinde kaç tane iki heceli sözcük vardır?

A) 4
B) 3
C) 2
D) 1
Boş

10 )Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin hece sayısı diğerlerinden daha farklıdır?

A) Karanlık
B) Kitapçı
C) İstanbul
D) Matematik
Boş