4.Sınıf Türkçe Zıt Anlamlı Kelimeler1 )Aşağıdakilerden hangisi acemi sözcüğünün zıt anlamlısıdır?

A) açık
B) usta
C) bereket
D) sığ
Boş

2 )Aşağıdakilerden hangisi geç sözcüğünün zıt anlamlısıdır?

A) tam
B) fayda
C) uslu
D) erken
Boş

3 )Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı kelime yoktur?

A) Az parası vardı fakat zamanla çok parası oldu
B) Taze aldığı balık bir kaç gün sonra bayat oldu
C) Kendisine evcil bir kedi aldı
D) Masası ilk zamanlarda parlaktı sonradan mat oldu
Boş

4 )Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı kelime vardır?

A) Sınava çok iyi hazırlandı
B) Temiz elbisesine yemek döktüğü için kirletti
C) Arkadaşlarıyla yaptığı koşu yarışında birinci oldu
D) Dayısı onu çok sevdiği için sürekli hediyeler alırdı
Boş

5 )Aşağıdakilerden hangisi tümsek sözcüğünün zıt anlamlısıdır?

A) çukur
B) girinti
C) yüksek
D) çıkıntı
Boş

6 )Aşağıdakilerden hangisi ezeli sözcüğünün zıt anlamlısıdır?

A) hariç
B) tek
C) edebi
D) farklı
Boş

7 )Aşağıdaki ikililerden hangisi zıt değildir?

A) hatıra - anı
B) atılgan - çekingen
C) evli - bekar
D) derin - sığ
Boş

8 )Aşağıdaki ikililerden hangisi zıt keliemlerdir?

A) rüya - düş
B) ilave - ek
C) cimri - pinti
D) evcil - yabani
Boş

9 )Aşağıdakilerden hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinde farklıdır?

A) hayal - gerçek
B) yel - rüzgar
C) rica - emir
D) üretim - tüketim
Boş

10 )Aşağıdakilerden hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinde farklıdır?

A) saldırma - savunma
B) gelir - gider
C) vazife - görev
D) dik - eğik
Boş