2020 KPSS Önlisans Vatandaşlık Konuları Ve Soru Dağılımları2020 KPSS Önlisans Vatandaşlık konuları belli oldu. Genel Kültür bölümünde yer alan Vatandaşlık testinde bizlere 9 soru sorulmaktadır. Önceki yıllarda çıkan sorulara baktığımızda genel olarak bilgiye dayalı olduğunu söyelebiliriz.

Bu hatırlatmaların ardından dilerseniz sözü çok fazla uzatmadan 2020 KPSS Önlisans Vatandaşlık konuları ve soru dağılımı tablosuna geçelim.


2020 KPSS Önlisans Vatandaşlık Konuları

 • Hukukun Temel Kavramları
 • Temel Kavramlar ve Türk Anayasa Tarihi
 • Anayasa Hukukuna Giriş
 • 1982 Anayasasının Temel İlkeleri
 • Devlet Biçimleri Demokrasi Ve Kuvvetler Ayrılığı
 • Yasama
 • Yürütme
 • Yargı
 • İdare Hukuku
 • Temel Hak ve Hürriyetler
 • Uluslararası Kuruluşlar

KPSS Önlisans Vatandaşlık Soru Dağılımı

2016 2018
Temel Hukuk Kavramları 3 3
Temel Hak ve Ödevler 0 0
Anayasal Kavramlar 0 0
Türk Anayasa Tarihi 0 1
Yasama 2 1
Yürütme 1 2
Yargı 1 0
İdare Hukuku 2 2
Toplam 9 9

2020 KPSS Önlisans Konuları ve Yıllara Göre Soru Dağılımları