denemeçöz reklam
Sınava Ne Kadar Kaldı
Duyurular2015 KPSS Lisans Konu Dağılımı


Bu yazımızda 2015 KPSS Lisan için konu dağılımlarını inceleyeceğiz.KPSS 2015 Lisans konu dağılımı için ilk olarak şunu söylememiz gerekmektedir.Bu yıl bir önceki yıla göre biraz da olsun konu içeriğinde değişikliğe gidildi.Bilindiği gibi cumartesi günü sabah oturumuna tüm adaylar girmek zorundadır.KPSS Lisans (KPSS B) sınavı Genel Yetenek ve Genel Külür olmak üzere iki alanda yapılmaktadır.Diğer oturumlarda ise mevzun olunan alana göre yapılmaktadır.

Cumartesi Sabah Oturumu (Tüm Adayların Gireceği Oturum)

Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri 120 soru ve 120 dakikadan oluşmaktadır soru dağılımları ise;
Genel Yetenek 60 Soru / Genel Kültür 60 Soru ( Türkçe 30, Matematik 27, Geometri 3 , Tarih 27 , Coğrafya 18 , Vatandaşlık 15 )

Cumartesi Öğleden Sonra Oturumu (Öğretmen Adaylarının Gireceği Oturum)

Eğitim Bilimleri Sınavı 80 soru,100 dakika,

Pazar sabah ve Pazar öğleden sonra oturumu ( Kpss Alan Grubu Adayları Girecek )

Pazar Sabah:  İktisat, Maliye, Muhasebe, Hukuk İşletme Toplam 5 Ders Her Dersten 30'ar soru Toplam: 150 Soru  160 dakika.

Pazar Öğleden Sonra: Çalışma Ek End İliş, Ekonometri, İstatistik, Kamu yönetimi, Uluslararası İliş Toplam: 150 soru 160 dakika.

Cumartesi Sabah Oturumu (Öğretmen Adaylarının Gireceği Oturum)

ÖABT - Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı Pazar sabah 50 soru,75 dakika olacaktır.  

( Türkçe, Edebiyat, Matematik, İlk. Mat, Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bilg, Sosyal, Tarih, Coğrafya, Sınıf, PDR , Din Kült, Almanca, Fransızca, İngilizce )

KPSS Lisans Türkçe Konuları

1- Sözcükte Anlam

2-Cümlede Anlam

3-Paragrafta Anlam

4-Anlatım Bozuklukları

5-Ses Bilgisi

6-Yapı Bilgisi

7-Sözcük Bilgisi

8-Cümle Bilgisi

9-Yazım Kuralları

10-Noktalama İşaretleri

11-Sözel Mantık

KPSS Lisans Matematik Konuları

1-Temel Kavramlar

2-Sayılar

3-Bölme ve Bölünebilme kuralları

4-Asal Çarpanlarına ayırma, EBOB-EKOK

5-Birinci Dereceden Denklemler

6-Rasyonel Sayılar

7-Eşitsizlik, Mutlak değer

8-Üslü sayılar

9-Köklü sayılar

10-Çarpanlara ayırma

11-Oran-orantı

12-Problemler

13-Kümeler

14-İşlem ve Modüler Aritmetik

15-Permütasyon, Kombinasyon ve Olasılık

16-Tablo ve Grafikler

17-Sayısal Mantık Problemleri

KPSS Geometri Konuları

1-Geometrik Kavramlar ve Doğruda açılar

2-Çokgenler ve Dörtgenler

3-Çember ve Daire

4-Analitik Geometri

5-Katı Cisimler

KPSS Lisans Tarih Konuları

1-İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

2-Türk – İslam Tarihi

3-Osmanlı Tarihi

4-Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketleri

5-Avrupa’da Yaşanan Gelişmeler ve Bu Gelişmelerin Türk-İslam Dünyasına Etkileri

6-XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti

7-Kurtuluş Savası’nın Hazırlık Dönemi

8-Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi

9-Atatürk ilke ve İnkılapları

10-Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

11-Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

KPSS Lisans Coğrafya Konuları

1-Coğrafi Konum ve Türkiye’nin Coğrafi Konumu

2-Türkiye’nin Yer şekilleri ve Özellikleri

3-Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü

4-Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme

5-Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası

6-Türkiye’de Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi

7-Türkiye’de Ulaşım, Ticaret ve Turizm

8-Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri

9-Bölgesel Kalkınma Projeleri

KPSS Lisans Vatandaşlık Konuları

1-Hukukun Temel Kavramları

2-Devlet Biçimleri ve Hükümet Sistemleri

3-Anayasa Hukukuna Giriş, Temel Kavramlar ve Türk Anayasa Tarihi

4-1982 Anayasası’nın Temel İlkeleri

5-Yasama

6-Yürütme

7-Yargı

8-Temel Hak ve Hürriyetler

9-İdare Hukuku

10-Uluslararası Kuruluşlar

11-Güncel Olaylar

KPSS A Konuları

KPSS B Konuları

2015 Yılı Kılavuzunua Göre Sınav Konuları Ve Dağılımları

Paylaş


Buradan Yorum Yapabilirsiniz